Fundacja dla zwierząt
Ziemia Obiecana

Dzięki Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym, możesz pomóc przekazując nam 1,5% podatku.

Cel szczegółowy: Fundacja dla Zwierząt Ziemia Obiecana 14945

KRS: 0000270261

Zapobieganie bezdomności

Problem bezdomności zwierząt jest w Polsce niestety nadal nierozwiązany. „Według danych Głównego Lekarza Weterynarii" w polskich 213 schroniskach w roku 2017 przebywało 109 962 psów oraz 32 245 kotów.

Kim jesteśmy?

Fundacja Ziemia Obiecana

Nasz priorytet

Chcemy doprowadzić do ograniczania bezdomności, dlatego jeśli tylko jest to możliwe, wszystkie nasze bezdomniaki przechodzą zabiegi sterylizacji i kastracji, a także zostają zaczipowane, by łatwiej było im znaleźć powrotną drogę do domu w razie zaginięcia.

Nie, nie jesteśmy żadnymi superbohaterami, nie nosimy peleryn, nie posiadamy nadprzyrodzonych mocy. Jesteśmy po prostu garstką przyjaciół, którzy zwierzęta traktują jak swoich braci i siostry, bo w naszych oczach każde życie jest równie ważne.

Image

Poznajmy się

na dobry początek
Zwierzęta zasługują na najlepsze

Zwierzęta zasługują na najlepsze


Fundacja Ziemia Obiecana powstała z inicjatywy pasjonatów zwierząt z wieloletnim doświadczeniem. Została stworzona z potrzeby niesienia pomocy braciom mniejszym, których głos nie zawsze jest słyszalny.

Misją fundacji jest ratowanie życia zwierząt, ograniczenie problemu bezdomności, a także edukowanie w zakresie praw zwierząt oraz obowiązków społeczeństwa wobec istot żywych. Każdego dnia karmimy, kochamy i przytulamy psy, koty i inne zwierzęta będące pod naszą opieką.

Naszym celem jest ochrona i walka o ich godne życie i spokojną starość, a marzeniem - aby każdy z nich znalazł kochający i odpowiedzialny dom.

o nas
Jakie są korzyści z wirtualnej adopcji?

Jakie są korzyści z wirtualnej adopcji?


Dla wirtualnego opiekuna:

 1. możliwość prostego i realnego pomagania zwierzętom w potrzebie
 2. wyróżnienie osoby wirtualnego opiekuna poprzez umieszczenie jego imienia/nicku/zdjęcia przy opisie podopiecznego na stronie internetowej Fundacji
 3. możliwość chwalenia się adopcją wirtualną i wirtualnym podopiecznym w mediach społecznościowych ;)
 4. możliwość wizyty i poznania swojego podopiecznego w naszym ośrodku

Dla naszych podopiecznych, w zależności od ich potrzeb:

 1. zakup odpowiedniej, często specjalistycznej karmy
 2. wykonanie niezbędnej diagnostyki weterynaryjnej i leczenia/hospitalizacji
 3. opłacenie hotelu / domu tymczasowego
 4. zakup leków i środków medycznych
 5. wsparcie konsultacji i terapii behawioralnej
 6. zaspokojenie innych potrzeb zwierzaka
dowiedz się więcej
Statut Fundacji

Statut Fundacji


 1. § 1: Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja dla Zwierząt Ziemia Obiecana.
 2. § 2: Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. § 3: Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. § 4: Siedzibą Fundacji jest Łódź.
 5. § 5: Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.
 6. § 6:  Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie terenowe i zagraniczne oraz przystępować do organizacji i fundacji realizujących zbliżone cele, zgodnie z zasadami określonymi Statutem i obowiązującymi przepisami.

 7. ...
Pobierz cały Statut Fundacji
Edit Page