Nasze działania

Zapobieganie bezdomności

Dlaczego jest to tak bardzo ważne?

Wśród naszych celów statutowych, jako pro-zwierzęcej organizacji non profit, jest zapobieganie bezdomności zwierząt. Realizujemy to zadanie poprzez:

  • odławianie i przyjmowanie do ośrodka zwierząt bezdomnych,
  • poszukiwanie podopiecznym domów tymczasowych i stałych,
  • znakowanie (chipowanie) zwierząt,
  • kastrację/sterylizację podopiecznych (zapobieganie rozmnażaniu),
  • dokarmianie i sterylizację kotów wolno żyjących,
  • działania edukacyjne dotyczące aspektów społecznych, humanitarnych i prawnych zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wszystkie te działania wymagają ogromnego nakładu finansowego i nie byłyby możliwe bez pomocy wolontariuszy, osób zaangażowanych społecznie oraz sponsorów fundacji.

Możesz aktywnie zapobiegać bezdomności zwierząt podejmując współpracę z fundacją, oferując wsparcie finansowe, pomagając w transporcie zwierząt bezdomnych do ośrodka, dokarmiając i wyłapując koty wolno żyjące w celu sterylizacji/kastracji, prowadząc działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach (także pod szyldem fundacji), jak również zostając domem tymczasowym.

Problem bezdomności zwierząt w Polsce

do dnia dzisiejszego pozostaje nie rozwiązany.

Według danych Głównego Lekarza Weterynarii w polskich schroniskach w roku 2022 przebywało:

0
psów
0
kotów

W liczbach tych nie zostały uwzględnione jednak zwierzęta objęte opieką przez organizacje społeczne, przebywające w „domach tymczasowych”, czy też przygarnięte przez osoby, do których się przybłąkały.

Edit Page